top of page

立即聯絡我們 索取最優惠裝修套餐

如有任何查詢或疑問,歡迎隨時聯絡我們

電話:            +852 6025 6614

Whatsapp:  +852 6025 6614

Email:          info@studiofficehk.com​

​地址:           香港葵涌裕林工業大廈一期9樓A15室

studio-BLUE-1 (1).png
DA.gif

總部

品牌1 :你的專業繪圖專家

LOGO.jpg

品牌2 :​你的防火門及常規門訂造專家​​

  • Facebook
  • YouTube
bottom of page